Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych przez MO Real Estate Tomasz Modzelewski, z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 54/2, 80-207 Gdańsk, (zwane dalej “Firmą”), poprzez stronę internetową www.moestate.pl (zwanej dalej “Stroną”).

2. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MO Real Estate Tomasz Modzelewski, Al. Zwycięstwa 54/2, 80-207 Gdańsk, e-mail: office@moestate.pl, telefon: +48 660 682 422.

3. Zakres i cel przetwarzania danych

Firma przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników Strony w następujących celach:

  • Realizacja usług pośrednictwa nieruchomości.
  • Komunikacja z klientami i odpowiadanie na zapytania.
  • Marketing bezpośredni oferowanych usług.

4. Rodzaje zbieranych danych

Firma może zbierać następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko.
  • Adres e-mail.
  • Numer telefonu.
  • Dane dotyczące zainteresowań nieruchomościami.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

7. Zabezpieczenia danych

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i ochronę przed ich nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowanym wykorzystaniem.

8. Zmiany w polityce prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O każdej zmianie poinformujemy na Stronie.

9. Kontakt

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

office@moestate.pl lub telefonicznie: +48 660 682 422.